Щети и възстановяване

Villas for rent

До три дни преди настаняване събираме депозит щети в размер на 500 лв. по банков път. Същият се възстановява до 2 дни след освобождаване, при условие, че няма нанесена дълготрайни повреда по мебелите, обзавеждането, интериора или другите активи на вилите. При всички останали случай при възникнала щета, наранената, счупена или повредена премествам вещ не подлежи на ремонт, а се изпраща за сметка на гостите на посочен от тях адрес, като веща се заплаща в пълен размер. При повреди на дълготрайните активи от интериора като стени, стълби входни врати или прозорци, се заплаща пълният размер на щетата и разходите по монтажа/ремонта ѝ.